English version


Kan veelvuldig gebruik van Engelse woorden in
het Afrikaans leiden tot algehele verengelsing?

Boek over taalvermenging in het Afrikaans


Het antwoord op deze vraag wordt verkend in het nieuwe boek van Marcel Bas:


Code-switching in the Afrikaans speech community of South Africa
Can Afrikaans-English code-switching lead to a language shift to English?

Paperback, 52 bladzijden
Verschenen bij Scholars' Press
ISBN: 9789461534095

Prijs: 45,90.


Om het boek te bestellen gaat u naar de webwinkel van Scholars' Press.


In Code-switching in the Afrikaans speech community of South Africa wordt nagegaan wat de vakliteratuur te melden heeft over codewisseling (het 'vermengen van talen') tegen de achtergrond van ongelijke tweetaligheid, taaldruk op de eerste taal vanuit een dominante tweede taal en taalverschuiving naar die dominante taal. Deze bevindingen worden vervolgens vergeleken met de Zuid-Afrikaanse, huidige en mogelijk toekomstige taalsituatie waarin het Afrikaans zich bevindt.Over dit boek:

Onder codewisseling (ook wel taalvermenging genoemd) verstaat men het afwisselende gebruik van een of meer talen binnen een uitspraak. (Bijvoorbeeld 'Dat was een goeie move, zeg!' of 'Als ik die muziek hoor, dan... I get carried away'.) Het komt vooral veel voor in tweetalige situaties, zoals bij de Afrikaanssprekende taalgemeenschappen in Zuid-Afrika.
Codewisseling wordt over het algemeen voorgesteld als het vrijelijk en ongeremd toepassen van twee talen met als doel pragmatisch of stilistisch wenselijk taalgebruik. Maar Zuid-Afrikaanse belangengroepen die zich inzetten voor het behoud van de Afrikaanse taal waarschuwen dat codewisseling de intrinsieke waarde en levensvatbaarheid van de taal aantast. Vooral de laatste tijd, binnen de hedendaagse toenemend onevenwichtig tweetalige situatie, vrezen zij dat het Engels steeds dominanter zal worden ten koste van het Afrikaans, dat taalcontact steeds intenser zal worden en dat codewisseling aldus een rol kan spelen in een taalverschuiving naar het Engels (d.i. dat een Afrikaanstalige gemeenschap geheel overstapt op het Engels als moedertaal).
In dit boek worden in de vakliteratuur beschreven gevallen van innig taalcontact binnen diverse onevenwichtig tweetalige taalsituaties bekeken. Bevestigen deze beschreven gevallen de angsten van de voorvechters voor de Afrikaanse taal? Kan codewisseling de levensvatbaarheid van een taal inderdaad zodanig, onomkeerbaar, benadelen dat er zich taalverlies zal voordoen en dat een taalgemeenschap zal omschakelen van Afrikaans- naar Engelstalig?

Over de schrijver:

Marcel Bas, BA
Marcel Bas

Marcel Bas, BA
(s-Gravenhage, 1970) heeft taalkunde gestudeerd in Leiden. Zijn belangstellingen zijn taalcontact en historische taalkunde. Zijn MA-scriptie (nog in schrijffase) is gebaseerd op gegevens ontleend aan veldwerk dat hij verricht heeft in Zuid-Afrika. Ze richt zich op sociolinguïstische variabelen in Afrikaans-Engelse codewisseling bij de Afrikaanstalige gemeenschappen in de stad Port Elizabeth.
Marcel Bas, Voorschoten
19 maart 2019